Wie ben ik?

Mensen vragen wel eens hoeveel uren er in mijn dag zijn…
Voor de ene ben ik misschien een workaholic en voor de andere een geëngageerde duizendpoot.
Hoe dan ook, een bezige bij die geniet van het leven.

Van familie en vrienden in de eerste plaats en daarnaast van sociale engagementen.

Vandaag focus ik op het ondersteunen van kwalitatief onderwijs.
Als directeur van het François Laurentinstituut, als transformatiecoach bij EduNext én uiteraard als zelfstandig schoolcoach.
Dit alles zowel op leerkracht-, als op schoolniveau en op niveau van de inrichtende macht.

Op LinkedIn vind je mijn werkervaringen o.a. als onderwijsondersteuner bij OCB terug.

Ik zette zelf ook enkele innoverende onderwijsprojecten op.

De koning Boudewijnstichting keurde zowel mijn subsidiedossier voor

wadada – Nederlands leren via dans (2011) als voor een

POP-UP ‘school van de toekomst’ (2017) goed.

Ik hou van coachend, inspirerend en motiverend leidinggeven aan (onderwijs-)vernieuwingen en put elk moment tonnen energie uit het feit dat ik kan doen wat ik graag doe.

Als dansdocent en bestuurslid zette ik jarenlang mee mijn schouders onder Danswijzer. Ideaal om lichaam en geest gezond te houden!

Referenties
Praktijkvoorbeelden
Overleg
met het beleidsteam ter voorbereiding van een pedagogische studiedag
met een leerkracht om een les, thema of project voor te bereiden
met ieder teamlid om een beginsituatie analyse uit te voeren en de noden op schoolniveau in kaart te brengen.
Participatieve observaties
van de klaswerking om de noden van de leerkracht en de leerlingen beter te begrijpen.
van vergaderingen om de noden van het beleidsteam en de leerkrachten beter te begrijpen
van de raad van bestuur om een efficiënte communicatie te ondersteunen
Expertisedeling
welbevinden leerkrachten én leerlingen
beleidsvoerend vermogen
handelingsgericht werken
leren zichtbaar maken
bewegend leren
taalbeleid